press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

ליבי מתרחב מלראות את התלמידים שלי

מציירים - יוצרים – מתפתחים

הציורים שמצוירים בסטודיו שלי הם סימן לתהליך ולדרך

הם ביטוי שהוא "כתב יד" אישי

רוצים גם אתם להתנסות?

רוצים לתת לצבע מקום בחייכם?

מוזמנים לשיעור התנסות ללא התחייבות

לפרטים נוספים התקשרו

052-4211272